İşe Giriş Tetkikleri

İşe Giriş Tetkikleri

İşe yeni başlayacak personeller için yapılacak işe giriş muayenelerini ve muayene öncesinde yapılması gerekli olan bir çok testi OSGB 'mizde yaptırabilirsiniz. Güvenilir tetkiklerle, işe bağlı meslek hastalıklarının ve sağlık risklerinin tespiti, erken önlem alınması ile mümkündür.