Risk Analizi

Risk Analizi

Risk Analizi iş kazasını önlemenin, tedbir almanın ve iş güvenliği kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Amacı çalışanları, çalışma ortamından ve yapılan işten kaynaklanabilecek tehlikeleri, tehditleri, zaman içinde oluşabilecek sağlık sorunlarından korumak, olabilecek tehdit ve tehlikeleri önceden hesaplayarak alınacak tedbirleri somutlaştırmaktır.